Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki

Godziny otwarcia urzędu

pon. - pt. 7:30-15:30

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Maszewo
Maszewo 71, 66-614 Maszewo
pow. krośnieński, woj. lubuskie
tel.: 68 383 13 21
email: sekretariat@maszewo.net.pl
NIP: 926-15-83-991
Regon: 000544740

Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Wiadomosci z Polski     |     Wiadomosci ze Swiata     |     Giełda     |     Lotto     |     
Znajdujesz się w: Strona główna / O GMINIE / Sołectwa

Sołectwa

 
 1. Sołectwo: Bytomiec
  Sołtys:Cieleń Angelika                                                                                                                            Wieś: Kolonia założona w XVII wieku – rzędówka. Rozbudowa placu o równoległy segment (kolonia) w łąkach, na przełomie XIX – XX wieku. Zabudowa rozluźniona, szczytowa i kalenicowa w obszarze krawędziowym doliny rzeki Odry.
  Trzy stanowiska archeologiczne wczesnodziejowe.
  Obecnie wieś liczy 45 gospodarstw. Zamieszkuje w niej 142 mieszkańców (2008)
 2. Sołectwo: Chlebów
  Sołtys: Jarocińska–Kawka Katarzyna
  Wieś – pierwsza wzmianka z 1308 roku. Owalnica – układ częściowo zatarty przez wyrwę po rozebranym folwarku. Zabudowa zwarta szczytowa i kalenicowa. Cmentarz z XIX wieku – wtórne pochówki współczesne. Około 1804 roku było 123 mieszkańców. We wsi aleja kasztanowa, dobrze utrzymana.
  Jedno stanowisko archeologiczne wczesnodziejowe.
  Obecnie wieś liczy 14 gospodarstw. Zamieszkuje w niej 48 mieszkańców (2008)
 3. Sołectwo: Gęstowice
  Sołtys: Stępień Angelika
  Wieś: Pierwsza wzmianka z 1308 roku. Rozbudowa planu w XIX i XX wieku. Wielodrożnica, pierwotnie owalnica słabo czytelna. Zabudowa zwarta, kalenicowa i szczytowa. Kościół filialny z 1696 – 1771 roku. Folwark i park folwarczny z XIX – XX wieku – zdewastowany. Cmentarz leśny - XIX wiek, wtórne pochówki współczesne.
  Obecnie wieś liczy 41 gospodarstw. Zamieszkuje w niej 171 mieszkańców (2008)
 4. Sołectwo: Granice
  Sołtys: Bulak Iwona
  Wieś rzędówka z XV wieku Plan rozbudowany o folwark i związaną z nim kolonią. Folwark rozebrany w latach 70 – tych. Cmentarz z kaplicą – XIX wiek, zlikwidowany po 1945 roku.
  Osiem stanowisk archeologicznych– wczesnodziejowe, średniowieczne i nowożytne.
  Obecnie wieś liczy 24 gospodarstw. Zamieszkuje w niej 89 mieszkańców (2008)
 5. Sołectwo: Korczyców
  Sołtys: Zbierzak Daniel
  Wieś: Pierwsza wzmianka w 1308 roku, szeroka ulicówka plan zatarty z powodu licznych wyburzeń, w tym kościoła i folwarku. Zabudowa zwarta z ubytkami, kalenicowo – szczytowa. Cmentarz z XIX wieku, zlikwidowany w 1945 roku
  Trzy stanowiska archeologiczne - wczesnodziejowe, średniowieczne i nowożytne.
  Obecnie wieś liczy 30 gospodarstw. Zamieszkuje w niej 128 mieszkańców (2008)
 6. Sołectwo: Lubogoszcz
  Sołtys: Golon Gabriela
  Wieś ulicówka z 1308 roku. Zachowany plan historyczny. Zabudowa rozluźniona, szczytowa i kalenicowa. Kościół filialny z XIX wieku, zniszczony w 1945 roku, odbudowany w 1964 roku, z cegły, jednonawowy z prostokątnym prezbiterium od wschodu i kwadratową wieżą od zachodu. Cmentarz z XIX wieku, wtórne pochówki współczesne.
  Dziesięć stanowisk archeologicznych – wczesnodziejowe, średniowieczne, nowożytne.
  Obecnie wieś liczy 53 gospodarstw. Zamieszkuje w niej 214 mieszkańców (2008)
 7. Sołectwo: Maszewo
  Sołtys: Nabrzuchowski Adam
  Wieś: Pierwsza wzmianka pochodzi z 1251 roku. W 1313 roku stanowiła własność zakonu cystersów lubiąskich. Z początkiem XIX wieku (1804 r.) wieś liczyła 289 mieszkańców. Historyczny plan wsi ulicowo – placowy. Obecnie wielodrożnica z czytelnym rozplanowaniem pierwotnym. Zabudowa zwarta, szczytowa i kalenicowa.
  Z zabytków – kościół parafialny p.w. św. Wojciecha. Obecny kościół pochodzący z XV wieku został gruntownie przebudowany w XIX wieku. Murowany z cegły, halowy, zamknięty od wschodu trójbocznie. Zachowały się dwa dzwony z XV wieku. Cmentarz polny z XIX wieku, wtórne pochówki współczesne. Cmentarz leśny XIX wieku zlikwidowany po 1945 roku.
  Czternaście stanowisk archeologicznych (wczesnodziejowe, średniowieczne, i nowożytne).
  Obecnie wieś liczy 110 gospodarstw. Zamieszkuje w niej 481 mieszkańców (2008)
 8. Sołectwo: Miłów
  Sołtys: Kijewska Anna
  Wieś - rzędówka z 1376 roku, plan rozbudowany w XIX i XX wieku. Zabudowa rozluźniona, kalenicowa w przewadze.
  Osiem stanowisk archeologicznych wczesnodziejowe, średniowieczne i nowożytne.
  Obecnie wieś liczy 32 gospodarstw. Zamieszkuje w niej 148 mieszkańców (2008)
 9. Sołectwo: Połęcko
  Sołtys: Bochynek Lucja
  Wieś: Pierwsza wzmianka z 1277 roku Przez cały czas wieś była własnością miasta Krosna. W 1804 roku liczyła 362 mieszkańców. Pierwotnie owalnica, obecnie wielodrożnica. Zabudowa zwarta, kalenicowa i szczytowa. Po 1945 roku dużo wyburzeń w starej części. Cmentarz z XIX wieku, zlikwidowany po 1945 roku. Zachowany drzewostan.
  Cztery stanowiska archeologiczne – wczesnodziejowe, średniowieczne i nowożytne.
  Obecnie wieś liczy 91 gospodarstw. Zamieszkuje w niej 374 mieszkańców (2008)
 10. Sołectwo: Radomicko
  Sołtys: Kieliszak Grzegorz
  Wieś ulicówka z 1308 roku. Zachowany stan pierwotny. Zabudowa zwarta, kalenicowa i szczytowa. Około 1804 roku wieś liczyła 362 mieszkańców.
  Siedem stanowisk archeologicznych – wczesnodziejowe, średniowieczne i nowożytne.
  Obecnie wieś liczy 45 gospodarstw. Zamieszkuje w niej 171 mieszkańców (2008)
 11. Sołectwo: Rybaki
  Sołtys: Kwiatkowski Adam
  Wieś: Owalnica, pierwsza wzmianka z 1259 roku. Plan rozbudowany w XIX – XX wieku. Obecnie wielodrożnica z czytelnym rozplanowaniem pierwotnym, znacznie zatartym. Zabudowa zwarta, szczytowa i kalenicowa. Kościół filialny zbudowany w 1677 roku w konstrukcji szachulcowej, obmurowany w XVIII wieku. Architektura bez cech stylowych, wnętrze barokowe z interesującymi malowidłami o tematyce biblijnej. Cmentarz przykościelny zlikwidowany po 1945 roku. Na początku 1804 roku we wsi mieszkało 786 osób.
  Piętnaście stanowisk archeologicznych – wczesnodziejowe, średniowieczne i nowożytne.
  Obecnie wieś liczy 95 gospodarstw. Zamieszkuje w niej 482 mieszkańców (2008)
 12. Sołectwo: Rzeczyca
  Sołtys: Woźniak Tomasz
  Wieś ulicowo – placowa. Pierwsza wzmianka z 1308 roku. Kościół filialny (obecny) wzniesiony w 1732 roku o konstrukcji szachulcowej, obmurowany na początku XX wieku. Pałac z pierwszej połowy XIX wieku, rozbudowany w końcu XIX wieku. Folwark z początku XIX wieku stan dobry, użytkowany. Park założony w otoczeniu pałacu na początku XIX wieku, krajobrazowy z polaną od strony południowej i stawem od północy. Na obszarze 4,5 ha parku występują 54 gatunki drzew i krzewów, z których 18 to okazy o charakterze pomnikowym. Cmentarz polny z XIX wieku, wtórne pochówki współczesne.
  Dziesięć stanowisk archeologicznych – wczesnodziejowe, średniowieczne i nowożytne.
  Około 1804 roku we wsi było 165 mieszkańców.
  Obecnie wieś liczy 20 gospodarstw. Zamieszkuje w niej 69 mieszkańców (2008)
 13. Sołectwo: Skarbona
  Sołtys: Jończyk Witold
  Wieś ulicówka, założona w XVIII wieku (1787 r.). Zabudowa zwarta, szczytowa i kalenicowa. Folwark założony w połowie XVIII wieku.
  Jedno stanowisko archeologiczne.
  Obecnie wieś liczy 22 gospodarstwa. Zamieszkuje w niej 87 mieszkańców (2008)
 14. Sołectwo: Skórzyn
  Sołtys: Galon Teresa
  Pierwsza wzmianka z 1308 roku. Owalnica – plan rozbudowany w XIX i XX wieku, historyczny plan czytelny ale znacznie zniekształcony, obecnie wielodrożnica. Zabudowa zwarta. Folwark z XIX wieku w większości rozebrany po 1945 roku. W 1804 roku wieś liczyła 252 mieszkańców.
  Cztery stanowiska archeologiczne wczesnodziejowe i średniowieczne.
  W Skórzynie jest pochowany Leo Von Caprivi (24.02.1831r. – 06.021899r.) Kanclerz Rzeszy Niemieckiej w latach 1890 – 1894.
  Obecnie wieś liczy 51 gospodarstw. Zamieszkuje w niej 277 mieszkańców (2008)
 15. Sołectwo: Trzebiechów - Siedlisko
  Sołtys: Knap Teresa
  Wieś:
  Trzebiechów Owalnica z 1308 roku, przekształcona w wielodrożnicę w XIX i XX wieku, z czytelnym planem pierwotnym. Zabudowa zwarta, kalenicowa i szczytowa. Na placu owalnicy dwa bloki współczesne – dwu kondygnacyjne. Folwark z początku XX wieku – użytkowany. Park z XVIII wieku, zdewastowany, zachowana aleja. Cmentarz z XIX wieku, wtórne pochówki współczesne. Z początkiem XIX wieku wieś liczyła 266 mieszkańców.
  Pięć stanowisk archeologicznych – wczesnodziejowe, średniowieczne, nowożytne.
  Obecnie wieś liczy 36 gospodarstw. Zamieszkuje w niej 202 mieszkańców (2008)
  Siedlisko Wieś ulicówka z XVII – XVIII wieku, plan rozwinięty w wielodrożnice w XIX wieku. Zabudowa rozluźniona. Folwark z XIX wieku, rozebrany po 1945 roku.
  Obecnie wieś liczy 7 gospodarstw. Zamieszkuje w niej 19 mieszkańców (2008)
UG Maszewo
 • enea
 • ewe
 • Invest in Poland
 • Lubuskie warte zachodu
 • Pgnig
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA