Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki

Godziny otwarcia urzędu

pon. - pt. 7:30-15:30

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Maszewo
Maszewo 71, 66-614 Maszewo
pow. krośnieński, woj. lubuskie
tel.: 68 383 13 21
email: sekretariat@maszewo.net.pl
NIP: 926-15-83-991
Regon: 000544740

Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Wiadomosci z Polski     |     Wiadomosci ze Swiata     |     Giełda     |     Lotto     |     

Plany rozwoju

 

Analiza SWOT

Mocne strony

 • duża lesistość (66,3%)
 • czyste środowisko przyrodnicze korzystne dla rozwoju turystyki, agroturystyki, rekreacji, rolnictwa ekologicznego,
 • przygraniczne położenie,
 • czyste jeziora i rzeki,
 • walory krajobrazowe i przyrodnicze

Słabe strony

 • słaba infrastruktura techniczna,
 • brak dogodnego połączenia komunikacyjnego,
 • wysokie bezrobocie,
 • niska aktywność społeczna mieszkańców,
 • brak zakładów przetwórstwa rolnego i drzewnego,
 • brak zasobów mieszkaniowych,
 • początkująca promocja gminy,
 • brak inwestorów zewnętrznych,
 • brak długoterminowego planu rozwoju gminy,
 • słabe wykształcenie mieszkańców

Szanse

 • bliskość granicy z Niemcami,
 • bliskość Krosno Odrz., Słubic, Zielonej Góry,
 • rozwój turystyki i agroturystyki związany z innym sposobem spędzania czasu przez mieszkańców miast,
 • edukacja społeczna,
 • strategia rozwoju gminy,
 • rozwój produkcji ekologicznej,
 • organizacja grup producenckich wśród rolników,
 • rozwój małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolnego i drzewnego,
 • dostęp do funduszy pomocowych;

Zagrożenia

 • ograniczone środki budżetowe gminy,
 • niestabilna polityka finansowa państwa,
 • wzrastające bezrobocie,
 • poślizgi w uruchamianiu funduszy pomocowych,
 • zastój w gospodarce,
 • brak koniunktury w rolnictwie,
 • ubożenie społeczeństwa

Karta działań strategicznych

I - Infrastruktura techniczna

Cel Główny

Rozwój infrastruktury technicznej i komunalnej

Cel operacyjny

Zwiększenie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej

Przedsięwzięcia

 • budowa wodociągu gminnego w miejscowościach: Granice (jezioro),
 • wodociąg „Skórzyn”,
 • uporządkowanie gospodarki ściekowej w gminie

Efekty

 • dostęp do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej mieszkańców
 • ochrona środowiska naturalnego
 • racjonalne wykorzystanie wody

II - Infrastruktura techniczna

Cel główny

Rozwój infrastruktury technicznej i komunalnej

Cel operacyjny

Poprawa efektywności systemu komunikacyjnego

Przedsięwzięcia

- budowa i modernizacja dróg gminnych oraz dróg zjazdowych do pól

Efekty

 • bezpieczny i efektywny system dróg
 • poprawa jakości przejazdu po drogach,
 • zmniejszenie emisji spalin,
 • zagospodarowanie nadwyżki siły roboczej

III - Infrastruktura techniczna

Cel główny

Rozwój infrastruktury technicznej

Cel operacyjny

Poprawa efektywności systemu energetycznego i oświetleniowego

Przedsięwzięcia

 • modernizacja sieci energetycznej (Radomicko, Granice, Gęstowice, Rzeczyca, Bytomiec),
 • oświetlenie drogowe (Rzeczyca, Bytomiec)

Efekty

 • efektywny system energetyczny
 • poprawa jakości przejazdu po drogach,
 • zagospodarowanie nadwyżki siły roboczej

IV- Oświata

Cel główny

Poprawa poziomu nauki i wykształcenia

Cel operacyjny

Zapewnienie warunków do nauki w zreformowanym systemie kształcenia dzieci i młodzieży

Przedsięwzięcia

 • rozbudowa gimnazjum
 • rozbudowa Szkoły Podstawowej w Maszewie

Efekty

 • wzmocnienie już istniejących szkół przez rozbudowę budynków szkolnych
 • dostęp dzieci i młodzieży do różnorodnej oferty edukacyjnej
 • możliwość uprawiania sportu

V - Turystyka i rekreacja

Cel główny

Turystyka i agroturystyka

Cel operacyjny

Wspieranie rozwoju turystyki i agroturystyki wykorzystującej naturalne walory gminy

Przedsięwzięcia

 • budowa centrum hotelarsko-turystyczno-usługowego w Korczycowie,
 • przygotowanie szlaków turystycznych
 • rozwój agroturystyki (gospodarstwa w Chlebowie, Skórzynie, Połęcku, Rybakach)

Efekty

 • zwiększenie atrakcyjności gminy
 • zwiększenie ilości miejsc noclegowych
 • zmniejszenie bezrobocia
 • wzrost dochodów budżetu gminy

VI- Rolnictwo i rozwój obszarów wiejskich

Cel główny

Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich

Cel operacyjny

Rolnicza i pozarolnicza działalność na obszarach wiejskich

Przedsięwzięcia

 • pobudzenie aktywności gospodarczej rolników do poszukiwania dodatkowych źródeł dochodów
 • wspieranie dotychczasowej produkcji
 • agroturystyka
 • poprawa infrastruktury technicznej na terenach wiejskich

Efekty

 • ograniczenie bezrobocia na terenach wiejskich
 • możliwości zatrudnienia wolnej siły roboczej poza gospodarstwem rolnym
 • stworzenie możliwości poprawy dochodowości przez dochody dodatkowe pozagospodarcze
 • możliwość organizowania grup producenckich powiązanych z przetwórcami.

Plan rozwoju gminy opracowany na podstawie Strategii Rozwoju Gminy na lata 2001-2015.

UG Maszewo
enea ewe Invest in Poland Lubuskie warte zachodu Pgnig
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij