Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki

Godziny otwarcia urzędu

pon. - pt. 7:30-15:30

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Maszewo
Maszewo 71, 66-614 Maszewo
pow. krośnieński, woj. lubuskie
tel.: 68 383 13 21
email: sekretariat@maszewo.net.pl
NIP: 926-15-83-991
Regon: 000544740

Zamknij pasek info24 Zatrzymaj pasek info24 Uruchom pasek info24
Wiadomosci z Polski     |     Wiadomosci ze Swiata     |     Giełda     |     Lotto     |     

Statystyka Gminy

 

W statystycznym wymiarze obszar gminy charakteryzują następujące wskaźniki:

 • powierzchnia gminy - 21.356 ha
 • powierzchnia leśna – 14.154 ha
 • stopień zalesienia – 66,3 %
 • udział użytków rolnych – 26,4 %
 • udział gleb V i VI klasy w użytkach rolnych – 59,5 %
 • udział gleb III klasy – 6,7 %
 • liczba ludności – 2.894 (2014 r.)
 • gęstość zaludnienia - 14 osób/1 km²
 • liczba mieszkańców wsi Maszewo – 485 osób
 • stopa przyrostu naturalnego – 0,0 % (1999 r.)
 • saldo migracji ludności - +5 (1999 r.)
 • stopa bezrobocia – 16,5%
 • podmioty gospodarcze wg sektorów - 144 w tym prywatne – 141
 • Średnie opady wynoszą od 525mm do 650mm.
 • Średnia roczna temperatura w okresie dziesięciolecia - + 8,9 o C.
 • Średnia temperatura lipca - +18,8 o C.
 • Średnia temperatura stycznia - -1,6 o C.
 • Przewaga wiatrów sektora zachodniego – 53% w skali roku.

Infrastruktura społeczna

Oświata

 1. Na terenie Gminy Maszewo funkcjonuje:
 2. Zespół Szkół w Maszewie (szkoła podstawowa, szkoła podstawowa filia w Rybakach, gimnazjum uczniów),
 3. Szkoła Podstawowa w Gęstowicach.
 4. Punkt Przedszkolny w Szkole Podstawowej w Gęstowicach
 5. Przedszkole Publiczne w Maszewie.

Biblioteki

 • Gminna Biblioteka w Maszewie oraz filia w Gęstowicach

Sport

 • boisko sportowe - Maszewo, Rybaki, Połęcko, Trzebiechów

Placówki pocztowe

 • Urząd Pocztowy w Maszewie

Pomoc społeczna

 • Ośrodek Pomocy Społecznej w Maszewie

Bezpieczeństwo

 • Ochotnicza Straż Pożarna: Połęcko, Rybaki, Radomicko z Oddziałem Zazmiejscowym w Lubogoszczy, Komenda Powiatowa w Krośnie Odrz. - Rewir Dzielnicowy w Maszewie

Ochrona zdrowia

 • Niepubliczny Zakład Opieki Zdrowotnej Praktyka Zespołu Lekarza Rodzinnego "ZDROVITA" Michniewicz-Nowak, Rólka, Wiśniewska-Prałat, Śnieg - Spółka Partnerska
 • Gminny Ośrodek Zdrowia Maszewo- Filia
  • Zakres:
   • Podstawowa opieka zdrowotna
   • Gabinet medycyny szkolnej
   • Poradnia (gabinet) pielęgniarki środowiskowej – rodzinnej
   • Poradnia (gabinet) lekarza POZ
   • Lekarz stomatolog.

Rolnictwo

Wartość bonitacyjna użytków rolnych jest niska. Znacząca przewagę mają gleby najsłabsze V i VI klasy, których jest 59.5%. Gruntów klasy IV jest 33,8% a gleb najlepszych, klasy III zaledwie 6,7%.

Niekorzystnie dla rozwoju gospodarki rolnej przedstawia się struktura obszarowa gospodarstw indywidualnych. Zdecydowana przewagę mają gospodarstwa małe około 5 ha, których jest około 2/3 ogólnej liczby. Gospodarstw dużych, powyżej 15 ha gruntu jest tylko około 10%.

Leśnictwo

Powierzchnia leśna gminy wynosi 14,154 ha. Wskaźnik zalesienia wynosi 66,3% i jest jednym z najwyższych w województwie lubuskim.

Administracyjnie lasy pozostają w zarządzie trzech nadleśnictw: Gubina, Krosna Odrzańskiego i Cybinki. Lasy prywatne stanowią znikomy obszar, bo tylko 36 ha.

Dominującym gatunkiem upraw leśnych jest sosna zwyczajna zajmująca około 73,5% powierzchni leśnej. Ponieważ bardzo wysoki jest udział drzewostanów młodych do 60 lat (67%), uzysk drewna jest znacznie ograniczony. Faktem tym można również tłumaczyć brak na terenie gminy zakładu drzewnego

Komunikacja drogowa

Obszar gminy powiązany jest z układem zewnętrznym sieci dróg poprzez:

 • drogę krajową nr 29, Zielona Góra –Świecko (Słubice);
 • drogę wojewódzką nr 138, relacji Gubin – Połęcko – Maszewo – Torzym – Sulęcin;
 • drogi powiatowe:
 • Rąpice - Maszewo – droga krajowa nr 29 (Osiecznica)
 • Maszewo – Lubogoszcz – Skórzyn – Bytnica
 • Rybaki – Chlebów – Drzeniów
 • Drzeniów – Rzeczyca – Trzebiechów - Budachów
 • Maszewo – Lubogoszcz – Radomicko – Siedlisko- Gądków Wielki

Długość dróg gminnych wynosi 58 km, w tym 20 km dróg ma nawierzchnię twardą (34,5%).

Obszary i obiekty podlegające ochronie.

 1. Krzesiński Park Krajobrazowy – położony jest na styku gmin Gubin, Cybinka, Maszewo i obejmuje fragment doliny Odry i Nysy Łużyckiej stanowiący polder zalewowy rzeki Odry o nazwie Krzesiński Zbiornik Retencyjny.
  Z terenu gminy Maszewo włączony jest do parku krajobrazowego obszar o powierzchni 1879 ha,
 2. Obszary chronionego krajobrazu – ustanowione Rozporządzeniem nr 6 Wojewody Zielonogórskiego z dnia 10 lipca 1996 roku w sprawie wyznaczenia obszarów chronionego krajobrazu (Dz. Urz. Woj. Zielonogórskiego Nr 12, poz. 117). Ochroną prawną objęte zostały tereny o powierzchni 7.800 ha, tj. 36,4% powierzchni gminy.
 3. Dotychczas na terenie gminy ochroną w formie pomników przyrody objętych zostało 10 obiektów.
UG Maszewo
enea ewe Invest in Poland Lubuskie warte zachodu Pgnig
projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.
Zamknij